Rijksdienst Cultureel Erfgoed | Kerk en Kunst

2019

kerk en kunst

Op korte termijn een productie neerzetten die kerk & kunst écht met elkaar laat praten? Deze samenwerking uit onverwachte hoek bleek een schot in de roos. – Challenge accepted!

challenge

Hoe geef je een cultureel erfgoed, zoals een kerk, een nieuwe bestemming? Door kerk en kunst met elkaar “te laten praten”! Opdrachtgever Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) had een goed plan, maar realiseerde zich gedurende het project dat ze ondersteuning van specialisten nodig had. Sturing om organisaties, vrijwilligers en kunstenaars op één lijn te krijgen: op korte termijn én met beperkte budgetten. 

ACCEPTED

Om een langlopend project als dit, dat ook nog eens door het land verspreid is, optimaal te produceren, kozen we voor extra ondersteuning: naast twee mensen uit ons vaste team werkten we met een externe IINII. Belangrijk in deze opdracht was soepel stakeholder management. Wij waren het aanspreekpunt voor de RCE, diverse kerken, kunstenaars, cultuurorganisaties, fondsen, onderzoekers, overheden en musea. We vonden een weg in het voorzichtig begeleiden van zeven kunstenaars zonder hen te beperken in hun creativiteit. Het resultaat was een sterke productie van “Kerk en Kunst” en de daaropvolgende 7 kunstmanifestaties door het land. 

EXPERIENCE

Op basis van een warme aanbeveling kregen wij de kans deze opdracht uit te voeren. En met succes! Het resultaat was een superfijne samenwerking! Het begeleiden van een productie waarbij het enthousiasme van de betrokken partijen net zo groot was als de onervarenheid, was een uitdaging die ons op het lijf geschreven was! 


Bekijk ook onze andere cases