Oranje Fonds – Appeltjes van Oranje

Het Appeltje van Oranje is de prijs voor succesvolle sociale initiatieven die mensen betrekken bij onze samenleving. De prestigieuze prijs wordt elk jaar in mei of juni uitgereikt door de beschermvrouwe van het Oranje Fonds, Koningin Máxima. In lustrumjaren reikt Koning Willem-Alexander de prijs uit.

Het project

Door de Corona maatregelen kon de traditionele jaarlijkse uitreiking van de Appels op Paleis Noordeinde niet doorgaan. Om er toch een feestelijke gebeurtenis van te maken in 2020, is er gekozen voor een live online uitzending

De challenge

In opdracht van en in samenwerking met het Oranje Fonds bedacht en ontwikkelde IINII een alternatief scenario voor de uitreiking. Het werd een online uitreiking in aanwezigheid van Koningin Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds.

Het resultaat

Het thema van de uitreiking van dit jaar was ‘Maatjes ben je Samen’. De prijzen werden toegekend aan drie initiatieven die vrijwilligers voor een langere periode koppelen aan mensen die extra hulp kunnen gebruiken. De bekendmaking van de winnaars vond plaats vanuit een studio waar naast Koningin Máxima, ook de voorzitter van het bestuur van het Oranje Fonds Dick Benschop en de vicevoorzitter en jurylid Kim Putters te gast waren. Er werd live geschakeld naar de winnaars die de prijs ter plaatse uitgereikt kregen. Koningin Máxima maakt de winnaar van de Grote Appel bekend. Alle twaalf genomineerde organisaties waren virtueel bij de bekendmaking van de winnaars aanwezig. Fijn om op deze manier erkenning en aandacht te geven aan mooie organisaties zoals onder meer aan de winnaars; Villa Pinedo, Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omstreken en SOVEE. Foto credits: Stefan van der Kamp