Gemeente Rotterdam | Centrale Stem Opneming

2019

CENTRALE STEM OPNEMING

Een logistiek experiment vanuit de overheid met ruim 1000 vrijwilligers en strenge veiligheidseisen professionaliseren? – Challenge accepted!

challenge

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Klopt als een (stem)bus, dus gingen wij out of the box toen we voor Gemeente Rotterdam de Centrale Stemopneming (CSO) uitvoerden. Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De stad Rotterdam doet als een van de grotere gemeenten mee aan een proef van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een logistiek complex en protocol-technisch zeer uitdagend project. Na de eerste try out in 2018 zelf georganiseerd te hebben, zocht de gemeente in 2019 een expert voor de professionalisering van dit ‘experiment’. Done!

Accepted

Het plan lag er, de budgetten waren goedgekeurd, maar echt sterke uitvoerende slagkracht miste: de klant had projectmatige, professionele ondersteuning nodig om de kwaliteit te kunnen borgen. Deze Centrale Stemopneming is voor ons als evenementenorganisatie een hele nieuwe tak van sport. Nadruk voor ons lag op op het logistieke plan en hiermee de zeer strenge veiligheidseisen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken in acht nemende. De gemeente Rotterdam was verantwoordelijk voor het daadwerkelijk verkiezingsdeel. Wij brachten alle partijen bij elkaar, werkte een perfect logistiek plan uit en zorgden voor een succesvolle uitvoering en begeleiding van de ruim 1000 vrijwilligers die kwamen tellen.

Experience

In een kort tijdsbestek hebben we de ruwe kaders van de kieswet en het systeem ons eigen moeten maken. Samen met de mensen van de afdeling ‘Verkiezingen Rotterdam’ hebben wij de opdracht gekaderd en een plan uitgerold.

Bekijk ook onze andere cases